FANDOM


Anti (illír) származású ómagyar nagyvállalkozó, a fiumei elit egyik kulcsfigurája (Vitéz kapitány évad mellékszereplő)

Korai évek Szerkesztés

Az Átkerülés előtt pár évvel született (a pontos születési idő és hely ismeretlen) egy kisebb jelentőségű lopsi nemzetségfő második fiaként (bátyja még gyermekkorában meghalt), anyai ágon rokonságban állt Khildemmóllal is. A Fiume környékén élő törzs egyike lett az emancipációba elsőként bevont környező népeknek. A fiatal Albán Tibor (a nevet az emancipátoroktól kapta, eredeti illír neve Leka volt) tehetségére hamarosan felfigyeltek és Esztergomba küldték tanulni.

Anti kiskirály Szerkesztés

Á.u. 16-ban megszerzi az érettségi bizonyítványát és párhuzamosan leteszi a harmadik szintű emancipációs vizsgát. Apja három évvel későbbi halála után, ómagyar támogatással, megszerezte a nemzetségfői posztját, majd újabb két évvel később a lopsik királyává választották.

Erre az időszakra esett a Fiume környezetében lévő kocsevjei szénmezők feltárása. Ezek a széntelepek legnagyobbrészt az Albán Tibor irányította szövetséges törzsek földjén voltak. Az erősödő albertista-egalista szembenállást kihasználva elérte, hogy a szénbányák törzsi tulajdonban maradhassanak. A széntermelés hasznából több fiumei ipari üzemben vásárolt részesedést, később az Illíria Vasmű legfőbb tulajdonosává vált. Gazdag vállalkozóként és az egyik fontos szövetséges törzs királyaként komoly befolyásra tett szert a fiumei elitben. A fiumei polgármestert és a város és környékének két országgyűlési képviselőjét adó Mi Fiuménk Mozgalom egyik legfőbb pénzügyi támogatója.

Kettős kötődésének látványos demonstrációjaként az Antikikötőben építette fel palotáját, mely előtt hagyományos illír harci festéssel ékesített harcosai állnak díszőrséget.

Család Szerkesztés

Á.u. 36-ban feleségül vette titkárnöjét Varga Adriennt, Á.u. 41-ben született elsö és egyetlen gyermekük, akit anyjáról Adriennek neveztek el.